Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN KD - TM KANGEN VIỆT NAM (KTB VIỆT NAM)

043 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Q.7, TP.HCM
Tel : 08 7300 1113 - Fax : 8 5412 4961
Website : www.kangenktb.vn