HIỆP HỘI CHẤT LƯỢNG NƯỚC WQA - GIẤY CHỨNG NHẬN CON DẤU VÀNG

   Dấu Vàng của Hiệp Hội Chất Lượng Nước Toàn Cầu tháng 8/2011

Tháng 8 năm 2011, Enagic được cấp chứng nhận Tiêu Chuẩn Vàng (Seal Gold Standard) của Water Quality Association - WQA, một tổ chức có uy tín hàng đầu thế giới kiểm định về chất lượng nước, hoạt động phi lợi nhuận  trên toàn cầu.

Enagic là công ty duy nhất trong lĩnh vực máy điện giải sở hữu Tiêu chuẩn Vàng của hiệp hội WQA cho sản phẩm của mình.