GIẤY CHỨNG NHẬN ISO 14001:2004

Minh chứng trách nhiệm của Doanh nghiệp với môi trường

THÁCH THỨC KINH DOANH

Quan tâm đến môi trường giúp nâng cao hình ảnh của doanh nghiệp. Đồng thời, quản lý thích hợp các vấn đề về môi trường góp phần tích cực vào lợi ích kinh tế cũng như nâng cao lợi thế cạnh tranh cho tổ chức doanh nghiệp trên thị trường.
Bằng chứng về trách nhiệm với môi trường của tổ chức doanh nghiệp nhanh chóng trở thành tiêu chí quan trọng để đánh giá nhà cung ứng. Những khách hàng có ý thức về môi trường sẽ ưu tiên chọn những đối tác có cùng quan điểm, ví dụ như những doanh nghiệp thể hiện cam kết của mình thông qua việc áp dụng các tiêu chuẩn được quốc tế công nhận như bộ tiêu chuẩn ISO 14001.

GIẢI PHÁP

ISO 14001 là gì?
ISO 14001:2004 là một phần của bộ tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến quản lý môi trường áp dụng cho tất cả mọi tổ chức doanh nghiệp ở bất cứ nơi đâu. Được xây dựng theo nguyên tắc Hoạch định – Thực hiện – Kiểm tra – Hành động, ISO 14001:2004 quy định cụ thể các yêu cầu quan trọng nhất để nhận dạng, kiểm soát và giám sát các khía cạnh môi trường của tổ chức doanh nghiệp, kể cả phương pháp quản lý và cải tiến toàn bộ hệ thống.

Lợi ích chủ yếu của ISO 14001:2004 là gì?
http://www.bureauveritas.vn/b1f484004b7d8bfcb069fc3c9f1e6693/gachdaudong4.gif?MOD=AJPERES&CACHEID=b1f484004b7d8bfcb069fc3c9f1e6693 Mang lại sự tin tưởng cho khách hàng, nhà đầu tư, công chúng và cộng đồng thông qua minh chứng cho cam kết trách nhiệm với môi trường của tổ chức doanh   nghiệp.
http://www.bureauveritas.vn/b1f484004b7d8bfcb069fc3c9f1e6693/gachdaudong4.gif?MOD=AJPERES&CACHEID=b1f484004b7d8bfcb069fc3c9f1e6693 Cải tiến việc kiểm soát chi phí thông qua việc tiết kiệm nguyên liệu đầu vào và nguồn năng lượng.
http://www.bureauveritas.vn/b1f484004b7d8bfcb069fc3c9f1e6693/gachdaudong4.gif?MOD=AJPERES&CACHEID=b1f484004b7d8bfcb069fc3c9f1e6693 Giảm thiểu các rủi ro và các nghĩa vụ phát sinh, từ đó giảm chi phí bảo hiểm.
http://www.bureauveritas.vn/b1f484004b7d8bfcb069fc3c9f1e6693/gachdaudong4.gif?MOD=AJPERES&CACHEID=b1f484004b7d8bfcb069fc3c9f1e6693 Tạo tiền đề để được cấp phép kinh doanh nội địa.

 

LÝ DO CHỌN TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN BUREAU VERITAS?

http://www.bureauveritas.vn/7dc830004b7d87c4aef1ee3c9f1e6693/gachdaudong3.gif?MOD=AJPERES&CACHEID=7dc830004b7d87c4aef1ee3c9f1e6693 Được thừa nhận – Tổ chức chứng nhận Bureau Veritas được hơn 40 Tổ chức công nhận quốc gia và quốc tế thừa nhận trên toàn thế giới. Tổ chức chứng nhận   Bureau Veritas là tổ chức chứng nhận đầu tiên trên thế giới được công nhận hoạt động chứng nhận theo ISO 14001.

http://www.bureauveritas.vn/7dc830004b7d87c4aef1ee3c9f1e6693/gachdaudong3.gif?MOD=AJPERES&CACHEID=7dc830004b7d87c4aef1ee3c9f1e6693 Hệ thống văn phòng – 5.700 chuyên gia đánh giá chuyên môn cao làm việc trên 100 quốc gia đem đến sự kết hợp chặt chẽ giữa chuyên môn quốc tế và bản địa   cung cấp các dịch vụ nhất quán cho mọi khách hàng ở bất cứ nơi đâu.

http://www.bureauveritas.vn/7dc830004b7d87c4aef1ee3c9f1e6693/gachdaudong3.gif?MOD=AJPERES&CACHEID=7dc830004b7d87c4aef1ee3c9f1e6693 Kinh nghiệm chuyên môn – Tổ chức Chứng nhận Bureau Veritas với đội ngũ hơn 400 chuyên gia đánh giá về môi trường với kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh     vực môi trường và kỹ thuật, đồng thời có kiến thức sâu về những luật lệ, thị trường và ngôn ngữ bản địa, nhờ đó cho phép họ đem đến các giải pháp thích     hợp với nhu cầu của tổ chức doanh nghiệp.

http://www.bureauveritas.vn/7dc830004b7d87c4aef1ee3c9f1e6693/gachdaudong3.gif?MOD=AJPERES&CACHEID=7dc830004b7d87c4aef1ee3c9f1e6693 Dẫn đầu – Tổ chức chứng nhận Bureau Veritas đứng đầu thị trường thế giới với hơn 9.000 khách hàng tại 80 quốc gia đã được chứng nhận theo ISO 14001:2004.

http://www.bureauveritas.vn/7dc830004b7d87c4aef1ee3c9f1e6693/gachdaudong3.gif?MOD=AJPERES&CACHEID=7dc830004b7d87c4aef1ee3c9f1e6693 Dấu hiệu của sự công nhận toàn cầu – Biểu tượng Tổ chức chứng nhận Bureau Veritas là một dấu hiệu được công nhận toàn cầu rằng tổ chức doanh nghiệp đang     cam kết hướng đến sự ưu tú, vững chắc và đáng tin cậy.

 

ISO 14001:2004 – Tiêu chuẩn về hệ thống quản lý môi trường