GIẤY CHỨNG NHẬN ISO 13485:2003

   ISO 13485 Tiêu chuẩn về hệ thống quản lý an toàn cho sản phẩm y tế Nhật Bản Năm 1987 

 

Trong những chứng nhận mà Enagic đạt được,không thể nào không nhắc đến chứng nhận quốc tế ISO 13485 vào năm 2003. Với chứng nhận này thì sản phẩm của Enagic được xem là một thiết bị y tế, và ở Nhật Bản thì các sản phẩm của Enagic đã được sử dụng một cách rộng rã tại các bệnh viện lớn. Vì thế bạn hoàn toàn có thể tin tưởng vào chất lượng của Enagic với sức khỏe của bạn và gia đình bạn