CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM KHÔNG NHIỄM CHẤT PHÓNG XẠ

Enagic USA cam kết các tiêu chuẩn an toàn cao nhất trong tất cả các khía cạnh của sản xuất, phân phối và dịch vụ. Như vậy, chúng ta rất nhạy cảm với những lo lắng về ô nhiễm có thể là kết quả của các trận động đất Nhật Bản 2011.

Hãy yên tâm sản phẩm ALL Enagic là hoàn toàn miễn phí của bức xạ và hoàn toàn an toàn để sử dụng.