Chứng chỉ khác

Ủy quyền tiếp thị thiết bị y tế

Ministry of Health, Labour and Welfare, Government of Japan.Medical Device Marketing Authorization

Do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi, Chính phủ Nhật Bản. Số giấy phép: 27BZ006010

 

Giấy chứng nhận đăng ký của nước Kangen

United States Patent and Trademark OfficeRegistration certificate of Kangen Water®

Do Hoa Kỳ Bằng sáng chế và Thương hiệu. Số đăng ký: 2990706

 

Cấp giấy phép sản xuất thiết bị y tế

Osaka PrefectureMedical Device Manufacturing license

Do tỉnh Osaka. Số giấy phép: 27BZ006010

 

Chứng nhận là một thành viên có uy tín

Direct Selling AssociationRecognized as a member in good standing

Do Hiệp hội bán hàng trực tiếp cho năm 2011.

 

Giấy chứng nhận đăng ký quyền sở hữu

Copyright OfficeCertificate of Registration of Copyright

Các thông tin về chứng chỉ này đã được thực hiện một phần của hồ sơ Văn phòng Bản quyền.

 

Giấy chứng nhận của FDA Cơ sở thực phẩm

FDA - Food and Drug AdministrationRegistration for Kangen Ukon

Giấy chứng nhận của FDA Cơ sở thực phẩm. Số đăng ký: 18161996856

 

Giải thưởng Môi trường IEEU

International Earth Environment UniversityIEEU Environment Award

Do Đại học Quốc tế Trái đất Môi trường năm 2004.

 

Thành viên của Hiệp hội chất lượng nước

Certificate of membership, Water Quality AssociationWater Quality Association Member

Do Hiệp hội chất lượng nước cho năm 2010

 

Thương hiệu độc quyền cho mô hình kinh doanh 8 điểm

8-Point Business Model Trademark8-Point Business Model Trademark

 

Tiêu chuẩn vàng            

WQA vàng Seal Giấy chứng nhận tuân thủWQA vàng Seal Giấy chứng nhận tuân thủ

Do Hiệp hội chất lượng nước cho năm 2012

 

 

Với tất cả những gì mà Enagic nhận được thì bạn có thể hoàn toàn đặt niềm tin của bạn vào đây.

 

Hãy đến với chúng tôi, bạn sẽ biết được Chứng Nhận Nào Cho Chất Lượng.